FI DAN CAJ

KETERANGAN FI DAN CAJ
Yuran Penyelenggaraan
RM2.50 sebulan

 

Fi Pengeluaran Tunai (melalui ATM Visa/Plus)

Tempatan

RM1.00/ setiap transaksi

Luar negara

RM10.00/ setiap transaksi

Fi Transaksi Visa Luar Negara
Kadar pertukaran asing yang ditentukan oleh Visa International Ltd +1% ke atas amaun transaksi

 

Fi Pertanyaan Baki melalui ATM

Tempatan

Percuma

Luar negara

RM1.00

Fi Penggantian Kad
RM50.00
Baki Kad Minimum
RM10.00
Permohonan Penyata
RM5.00 / sebulan penyata